Kary umowne w kontraktach publicznych

DATA: 27 CZERWCA 2023 r.

MIEJSCE: online

GODZINA: 10:00-13:00

szkolenie online

ZOBACZ PROGRAM

Racjonalne zabezpieczenie należytego wykonania umowy

POZNAJ PRELEGENTA
ZAREJESTRUJ SIĘ

UWAGA!

Przy rejestracji do końca kwietnia skorzystraj z kodu rabatowego obniżającego cenę szkolenia o 15% w stosunku do ceny regularnej!

KOD RABATOWY:

PZP15

należy wpisać w formularzu rejestracji.

Rabat 15% naliczy się automatycznie.

Cena regularna: 349 zł netto.

Cena z kodem rabatowym PZP15: 296,65 zł netto.


Kod rabatowy dziala przy rejestracji do 30.04.2023 do godziny 23:59

PRZEJDŹ DO FORMULARZA REJESTRACJI

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • Jakie kary umowne są obowiązkowe w umowach o zamówienia publiczne?
 • Jak skutecznie zastrzec kary umowne, w tym wykreować racjonalny katalog kar?
 • Jakie instrumenty oprócz kar umownych wspierają należyte wykonanie umowy i jak je zharmonizować?
 • Jakie okoliczności uwzględnia KIO weryfikując dopuszczalność zastrzeżenia kar umownych?
 • Jakie konsekwencje dla wykonawcy wywołuje naliczenie kar umownych?
 • Czy dochodzenie kar umownych jest obowiązkowe?
 • Czy istnieje możliwość ugodowego rozwiązania sporu dotyczącego kar umownych?
 • Jak zabezpieczyć się na potrzeby sądowego dochodzenia kar umownych?
 • Jakie okoliczności mogą być uwzględnione w procesie miarkowania kar umownych?

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie wzorów umów (działy merytoryczne instytucji zamawiających)
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór wykonania umów w sprawie zamówień publicznych
 • Wykonawców umów w sprawie zamówień publicznych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw i spółek komunalnych
 • Specjalistów ds. zamówień publicznych


- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- dostęp do nagrania ze szkolenia

- zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

POZNAJ PRELEGENTA
ZAREJESTRUJ SIĘ

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

3 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu w:

 • Zoptymalizowaniu treści dokumentów zamówienia, a w konsekwencji etapu realizacji zamówienia
 • Kształtowaniu dokumentów zamówienia w sposób bezpieczny ale i racjonalny ekonomicznie
 • Identyfikacji i oszacowaniu poziomu ryzyk kontraktowych oraz możliwości kwestionowania postanowień dokumentów zamówienia na drodze odwoławczej
 • Negocjacjach dotyczących ugodowego rozwiązania sporów dotyczących kar umownych
 • Sądowym dochodzeniu kar umownych lub obronie przed ich dochodzeniem

Program webinarium:

1. Istota kar umownych w umowach o zamówienia publiczne


2. Kreowanie postanowień dotyczących kar umownych w umowach o zamówienia publiczne


3. Kary umowne w perspektywie orzeczeń KIO


4. Naliczanie kar umownych przez zamawiającego


5. Potrącanie kar umownych


6. Kary umowne w perspektywie orzeczeń sądów powszechnych


7. Ugodowe rozwiązywanie sporów dotyczących kar umownych

W trakcie szkolenia ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące klauzul waloryzacyjnych, zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego oraz zawierania ugód - w tym m.in.:

 • Jaka powinna być maksymalna wysokość kar umownych w umowach o zamówienia publiczne?
 • Czy w umowie muszą zostać przewidziane kary umowne, które zobowiązany będzie zapłacić zamawiający?
 • Czy nałożenie kary umownej musi zostać poprzedzone weryfikacją zawinienia po stronie wykonawcy
 • Czy realizacja wykonań zastępczych uchyla możliwość naliczenia kary umownej?
 • Czy nałożenie kary umownej uniemożliwia dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kar?
 • Czy zamawiający może swobodnie odstąpić od naliczenia kary umownej?

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

367,77 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

UWAGA!

Cena 299 zł netto dotyczy rejestracji dokonanych do 18 maja 2022 do godziny 23:59.

Od 19 maja obowiązywać będzie cena 349 zł netto, 429,27 zł brutto.

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27 zł brutto

UWAGA!

Przy rejestracji do końca kwietnia skorzystraj z kodu rabatowego obniżającego cenę szkolenia o 15% w stosunku do ceny regularnej!

Cena regularna: 349 zł netto.

Cena z kodem rabatowym PZP15: 296,65 zł netto.


Kod rabatowy dziala przy rejestracji do 30.04.2023 do godziny 23:59

Szkolenie on-line krok po kroku

 1. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)
 2. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail
 3. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie
 4. W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat
 5. Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw
 6. Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracjI

Ekspert prowadzący szkolenie

Konrad Różowicz

Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnego.


W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową.


Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego PZP.Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?


Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807